Vedtekter for Snarøya Tennisklubb:

 

Ihht NIF’s Basis-Lovnorm for Idrettslag pr 26.11.2021, vedtatt på årsmøte 28. mars 2023.