Daglig leder:

Lilian Kollerud
Epost: dagligledersnaroyatk@gmail.com
Mobil: 924 93 557

Daglig leder er også politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig i Snarøya TK

Sportslig leder:

Robert Gustafsson
Epost: robertsnaroyatk@gmail.com
Mobil: 904 03 904