Snarøya TK tilbyr SFO tennis hver dag til nye førsteklassinger i den grad vi har kapasitet. I denne alderen har vi fokus på lekende innlæring av tennis, beherskelse av ball generelt og enklere koordinasjonsøvelser. Det skal være moro å lære og spille tennis.

Praktisk informasjon:

SFO tennis tilbys mandager, onsdager-fredager mellom kl. 1300-1500. Nå er det fullt mandager og tordager. Evt. nye deltagere må sette seg på liste onsdager og fredager. Det fordres mininum 8 barn for å sette opp et tilbud.

Siden barna er små og ikke har lov til å forlate skolens område på egen hånd, har vi en hente- og returordning med Snarøya skole.

Erfaringsmessig er det vanskelig å finne alle barna når de har startet ettermiddagen på sine respektive SFO aktiviteter, derfor har vi SFO tennis for for Snarøya skole barn med en gang skoledagen er over. Merk at barn fra Storøya og Oksenøya skole må selv finne veien til tennisen og evt. tilbake igjen til SFO. Foreldre har seg i mellom ordnet med hente og følgeordning til disse skolene.

Betingelser:

Barna kan prøve seg på tennis en til to ganger før dere forplikter deltagelse ut semesteret (skoleslutt jul). Vi følger Bærum Kommunes skolerute, så det er ikke trening i skoleferier, på røde dager, eller planleggingsdager. Vi har tradisjon for å ha tenniscamp i høstferien.

For å få kontinuitet og progresjon anbefales det å gå to ganger i uken på SFO tennis, men dette er ikke noe krav.

Priser:
Pr. gang, kr. 200,-
Minimedlemskap 2022: kr 200,-

Det fordres minimedlemskap i klubben for å delta på SFO tennis. I prisen ligger egen klubbforsikring for det enkelte barn. Dersom foresatte allerede har et familiemedlemskap i klubben, trengs det ikke tegnes et minimedlemskap.

Betaling:
Foresatte faktureres to ganger pr. semester for deltagelse på SFO tennis. Det gis ikke refusjon for semesteravgift dersom barnet slutter før semesteret er over.

For påmelding til SFO tennis, vennligst fyll ut felter i linken under:

Påmelding SFO tennis - nye førsteklassinger-høsten 2022

Frist for påmelding 1.8. Det tas imidlertid barn opp fortløpende ila semesteret om vi har plass.

Vi ser fram til å møte nye ivrige førsteklassinger på tennisen! Om noe skulle være uklart, ikke nøl med å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Lilian Kollerud
Daglig leder

Mail:dagligledersnaroyatk@gmail.com