Snarøya TK tilbyr SFO tennis hver dag til nye førsteklassinger. I denne alderen har vi fokus på lekende innlæring av tennis, beherskelse av ball generelt og enklere koordinasjonsøvelser. Det skal være moro å lære og spille tennis.

Praktisk informasjon:

SFO tennis tilbys mandager-fredager fra kl. 1300-1400. Det er alltid noe uvisshet før skolestart når barna slutter ulike dager, så noen justeringer på tider kan forekomme. Siden barna er små og ikke har lov til å forlate skolens område på egen hånd, henter vi de rett etter skoleslutt og følger de tilbake igjen på SFO når treningen er over. Erfaringsmessig er det vanskelig å finne alle barna når de har startet ettermiddagen på sine respektive SFO aktiviteter, derfor har vi SFO tennis for de minste i det skoledagen er over.

NB! Vi har pt. kun mulighet til å hente barn på Snarøya Skole. 

Barna kan prøve seg på tennis en til to ganger før dere forplikter deltagelse ut semesteret (skoleslutt jul). Vi følger Bærum Kommunes skolerute, så det er ikke trening i skoleferier, på røde dager, eller planleggingsdager. Vi har tradisjon for å ha tenniscamp i høstferien.

For å få kontinuitet og progresjon anbefales det å gå to ganger i uken på SFO tennis, men dette er ikke noe krav.

Priser:
Pr. gang, kr. 200,-
Minimedlemskap 2022: kr 200,-

Det fordres minimedlemskap i klubben for å delta på SFO tennis. I prisen ligger egen klubbforsikring for det enkelte barn. Dersom foresatte allerede har et familiemedlemskap i klubben, trengs det ikke tegnes et minimedlemskap.

Betaling:
Foresatte faktureres to ganger pr. semester for deltagelse på SFO tennis. For påmelding til SFO tennis, vennligst fyll ut felter i linken under:

Påmelding SFO tennis - nye førsteklassinger-høsten 2022

Vi ser fram til å møte nye ivrige førsteklassinger på tennisen! Om noe skulle være uklart, ikke nøl med å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Lilian Kollerud
Daglig leder

Mail:dagligledersnaroyatk@gmail.com