Alle våre barn- og ungdomskurs er fulle for semesteret januar- juni. Ved interesse for kurs, vennligst ta kontakt med undertegnede så må vi fortløpende på plassmuligheter.

Oppgi navn, alder, nivå (nybeggyner/videregkommen mv)

Lilian Kollerud
Daglig leder - Snarøya TK
Epost:dagligledersnaroyatk@gmail.com