Snarøya Tennisklubb ble stiftet 3. mars 1971 av en gjeng tennisentusiaster som dannet det første styret i klubben.

For å finansiere de første byggetrinn av 3 baner gikk 50 medlemmer sammen og garanterte for et banklån. Kommunen avså 9 mål tomt. Tyskerbunkern som hadde stått tom i mange år ble pusset opp og innlemmet som nytt klubbhus.

I 1973 var det offesiell åpning av anlegget. Gradvis har flere baner blitt bygd takket være ivrige styrer og aktive medlemmer opp igjennom. I dag har klubben 5 grusbaner og 3 hardcourt baner. Om vinteren settes en boble over hardcourtbanene.

Klubben har ca 550 medlemmer og er kjent for å fostre opp svært gode spillere. Vårt største internasjonale talent så langt er Casper Ruud, ranket nr. 4 i verden. Hans far Christian Ruud var i sin tid ranket som nr. 39.

Thomas Petterson har vært klubbens hovedtrener og alt muligmann siden 1986 fram til sommeren 2021. Etter nærmere 35 år med en så sentral rolle i klubben, ønsket han å trappe ned og kun være trener. Thomas ble utnevnt som æresmedlem i klubben før han gikk av som hovedtrener.

Det er mye historie i Snarøya Tennisklubb som er gøy og interessant og se tilbake på. 

Hans Fredrik Gjersøe (96 år), vårt første styremedlem fra 1971 og nå eldste æresmedlem har skrevet boken "Flere minner fra Snarøen". Alt som angår Snarøya Tennisklubb kan leses fra side 51:

Flere minner fra Snarøen