All banebooking i Snarøya TK gjøres gjennom bookingssystemet Matchi.

Dersom du er medlem og ikke har Matchi profil, kontakt daglig leder, Lilian Kollerud på epost: dagligledersnaroyatk@gmail.com.

Har du profil men har nylig endret adresse eller epost, husk at du selv må oppdatere din profil i Matchi. Alle barn tilknyttet et familiemedlemskap må registreres i Matchi.

Regler for banebooking pr. torsdag 15.4:

 • Alle medlemmer i Snarøya TK kan booke banene 1-3 utendørs via Matchi f.o.m torsdag 15. april
 • Det er kun medlemmer av Snarøya TK med bostedsadresse i Bærum kommune som kan spille på anlegget 
 • Det er kun mulig å booke 1 time pr uke pr medlem og 3 dager frem i tid. Den som booker banen må spille selv.
 • Det er ikke anledning til å booke for andre
 • Spill avsluttes senest 5 min på hver hele time for å klargjøre banen til neste bruker
 • Ingen går inn på banen før foregående spillere har forlatt banen
 • Medlemmer har ikke lov til å booke privattimer med eksterne trenere
 • Vi ber om respekt for at medlemmer avbooker timer framfor å la de stå tomme. Nå er det mange som vil spille!

Smittevernregler

 • Det kan kun være maks 2 voksne spillere på banen samtidig (Singlespill)
 • Medlemmer som bor i samme husstand, kan spille double
 • Spillerne må holde minst 2 m avstand til hverandre før, under og etter spill
 • Voksne 20 år og eldre kan ikke delta i organisert trening
 • Barn og Ungdom 19 år og yngre kan delta i Snarøya TK organiserte trening utendørs (maks 4 spillere + trener) med minsteavstand 2m mellom spillerne