All banebooking i Snarøya TK gjøres gjennom bookingssystemet Matchi

Om vinteren spilles det innendørs i våre to bobler, en med tre hardcourt baner (1-3) og en med to kunsgrusbaner (7-8) Priser for baneleie høsten/vinteren 2022/2023 fastsettes nærmere iløpet av september. 

Om sommeren er det gratis banebooking ute som da inngår i medlemskapsprisen. Medlemmer kan booke 2 timer pr. uke. Når timen er ferdig spilt, kan ny time/timer bookes.

Dersom du er medlem, men av ulike årsaker ikke har ordnet med Matchi profil, kontakt daglig leder, Lilian Kollerud på epost: dagligledersnaroyatk@gmail.com. og oppgi navn, epost, adresse, postnr/sted og fødselsdato.

Har du profil, men har nylig endret adresse eller epost, husk at du selv må oppdatere korrekt kontaktinfo i egen profil på Matchi. Dette systemet brukes også til felles utsendelse av medlemsinformasjon. Alle små barn under 9 år tilknyttet et familiemedlemskap må registreres i Matchi med full kontaktinfo.

NB! Det er kun medlemmer av klubben som kan booke baner på vårt anlegg. Bruk av eksterne privattrenere som ikke har en trenertilknytning til Snarøya TK er ikke tillatt.

Dersom barn under 10 år skal ha egen Matchi profil i forhold til banebooking, må de inngå et juniormedlemskap (se fanene medlemskap). Foresatte skal imidlertid være tilstede med mindre barnet står med en trener eller øvrig voksenperson som også er medlem.

En generell regel i Snarøya TK er at den som har booket bane er også den som faktisk står på banen og spiller.