Invitasjon til ulike kurs for sommersesongen planlegges i disse dager. Alle medlemmer og tidligere kursdeltagere vil få egen invitasjon og påmeldingskjema om ikke lenge.