Etter årsmøte 17. februar 2021 er styret, valgkomite og kontrollutvalg sammensatt av følgende medlemmer i Snarøya TK:

Forman

Annette Skotner, annetteskotner@gmail.com, 93977929

Viseforman

Ove Ørjavik, ove@sj-corporate.no, 97748851

Kasserer og regnskap

Lenn Magne Solheim, post.snaroyatk@gmail.com, 90820618

Styremedlemmer

Valgkomiteen:
  • Petter Oppegaard
  • Christopher Jebsen
Kontrollkomiteen: 
  • Christian Scheen
  • Jostein Hedenstad