Administrasjonstid ledelse:

Mandag-Fredag kl. 0830-1230

Merk at på banen tar vi ikke i mot beskjeder. Dette må gjøres før kl. 1230.

Daglig leder:

Lilian Kollerud
Epost: dagligledersnaroyatk@gmail.com
Mobil: 924 93 557