Nye timerater for booking av privattimer i Snarøya TK gjeldende fra 1. november 2021:

Det er kun medlemmer av Snarøya TK som kan booke privattimer med våre trenere, og banen skal bookes av det enkelte medlem.

Privattimer avtales direkte med aktuelle trenere. Minium kanselleringstid for privatime er 48 timers varsel direkte til trener. Dersom sykdom eller annet inntreffer og privattimen blir avlyst av deltager/deltagere, avklares med trener oppsett av ny time.

Det er kun trenere tilknyttet klubben som kan benyttes til privattimer.

Priser:

Jenny Røyr, kr. 375,- pr time, en til en. Påslag på kr. 100 for gruppe time (inntil 4 stk)

Stjepan, kr. 700,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Thomas, kr. 900,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Luis, kr. 735,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk) 

Valerié, kr. 700,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk) 

Alexander Bogstad,- kr 650 pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

På private gruppetimer må deltagere selv fordele kostnaden internt. Klubben vil fakturere en oppdragsansvarlig for gruppetimen. Baneleie innendørs kommer i tillegg.

Her er trenerteamet gjeldende fra 1. mai 2021:

Jenny B. Røyr - barnetrener (kan kun jobbe i helger) 901 14 788

Kontaktinfor Jenny:

Mobil: 901 14 788

Luis Da Silva - trener tennisskolen, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Luis:

lasgasilva@gmail.com

Mobil: 930 22 852

Stjepan Jovanovic - trener tennisskolen, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Stjepan:

stjepan.jovanovic84@hotmail.com

Mobil: 403 00 444

Thomas Petterson - trener tennisskolen, konkurransegruppe  og voksne

Kontaktinfo Thomas:

thoma-pe@online.no

Mobil: 911 53 829

Valérie De Brauwer - trener tennisskole, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Valérie:

valeriedebrauwer1207@gmail.com

Mobil: 973 46 169

Aexander Bogtad - trener tennisskole, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Alexander:

alex-bogstad@hotmail.com

Alexander Bogstad, 904 17 553

NB! Medlemmer må selv booke baner i forbindelse med privattimer.