Nye timerater for booking av privattimer i Snarøya TK gjeldende fra 1. november 2021:

Det er kun medlemmer av Snarøya TK som kan booke privattimer med våre trenere, og banen skal bookes av det enkelte medlem.

Privattimer avtales direkte med aktuelle trenere. Minium kanselleringstid for privatime er 48 timers varsel direkte til trener. Dersom sykdom eller annet inntreffer og privattimen blir avlyst av deltager/deltagere, avklares med trener oppsett av ny time. Medlem sendes faktura for privattimer.

Priser:

Sead Koljenovic kr. 700,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Thomas Petersson, kr. 850,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk) Merk nye priser fra 1.11.2022.

Erik Thorelli, kr. 800,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Herman Aure (deltidstrener), kr. 450,- pr time, en til en. Påslag på kr 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Jenny Røyr (barnetrener), kr. 350,- pr time, en til en. Påslag på kr. 100 for gruppe time (inntil 4 stk)

Corenlia Røyr (barnetrener), kr. 350,- pr time, en til en. Påslag på kr. 100 for gruppe time (inntil 4 stk)

Tony Blazevik (trener/sparringpartner barn, ungdom og voksne), kr. 400 pr time, en til en. Påslag på kr. 100 for gruppe time (inntil 4 stk)

På private gruppetimer må deltagere selv fordele kostnaden internt. Klubben vil fakturere en oppdragsansvarlig for gruppetimen. Baneleie innendørs kommer i tillegg.

Kontaktinfo trenere:

Sead - trener tennisskolen, konkurransegruppe  og voksne:

skoljeno@online.no

Mobil: 958 56 448

Thomas - trener tennisskolen, konkurransegruppe  og voksne:

Kontaktinfo Thomas:

thoma-pe@online.no

Mobil: 911 53 829

Erik, trener tennisskolen, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Erik:

erik@thorelli.no

Mobil: 459 16 429

Herman - deltidstrener barn, ungdom, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Herman (sommervikar):

Mobil: 971 65 863

Mail: hermanaure@icloud.com

Jenny B. Røyr - barnetrener (kan kun jobbe i helger)

Kontaktinfo Jenny:

Mobil: 901 14 788

Cornelia Røyr - barnetrener

Kontaktinfo Cornelia:

Mobil: 954 16 249

Kontaktinfo Tony:

Mobil: 955 22 272

NB! Medlemmer må selv booke baner i forbindelse med privattimer. Avmelding av privattimer gjøres senest 48 timer direkte til trener.