Nye timerater for booking av privattimer i Snarøya TK gjeldende fra 1. november 2021:

Det er kun medlemmer av Snarøya TK som kan booke privattimer med våre trenere, og banen skal bookes av det enkelte medlem.

Privattimer avtales direkte med aktuelle trenere. Minium kanselleringstid for privatime er 48 timers varsel direkte til trener. Dersom sykdom eller annet inntreffer og privattimen blir avlyst av deltager/deltagere, avklares med trener oppsett av ny time.

Det er kun trenere tilknyttet klubben som kan benyttes til privattimer.

Priser:

Sead Koljenovic kr. 700,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Thomas Petersson, kr. 800,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Alexander Bogstad,- kr 650 pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Milla Falster, kr. 450,- pr time, en til en. Påslag på kr 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Herman Aure, kr. 500,- pr time, en til en. Påslag på kr 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)

Jenny Røyr (barnetrener), kr. 375,- pr time, en til en. Påslag på kr. 100 for gruppe time (inntil 4 stk)

På private gruppetimer må deltagere selv fordele kostnaden internt. Klubben vil fakturere en oppdragsansvarlig for gruppetimen. Baneleie innendørs kommer i tillegg.

Kontaktinfo trenere:

Sead - trener tennisskolen, konkurransegruppe  og voksne:

skoljeno@online.no

Mobil: 958 56 448

Thomas  - trener tennisskolen, konkurransegruppe  og voksne:

Kontaktinfo Thomas:

thoma-pe@online.no

Mobil: 911 53 829

Aexander - trener tennisskole, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Alexander:

alex-bogstad@hotmail.com

Mobil: 904 17 553

Milla - deltidstrener barn, ungdom, konkurransegruppe og voksne:

Kontaktinfo Milla:

millafalster@gmail.com

mobil: 414 83 168

Herman - deltidstrener barn, ungdom, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Herman:

Mobil: 971 65 863

Mail: hermanaure@icloud.com

Jenny B. Røyr - barnetrener (kan kun jobbe i helger)

Kontaktinfo Jenny:

Mobil: 901 14 788

NB! Medlemmer må selv booke baner i forbindelse med privattimer. Avmelding av privattimer gjøres senest 48 timer direkte til trener.