Regler for booking av privattimer i Snarøya TK:

Alle privattimer skal fra 1.5 faktureres kunden gjennom klubben. Dette i forbindelse med omorganisering av klubben og at vi nå har faste ansatte trenere og administrasjon.

Kunden/medlemmet faktureres etterskuddsvis ihht innrapportering fra trener. 

Privattimer avtales direkte med aktuelle trenere. Minium kanselleringstid for privatime er 48 timers varsel direkte til trener. Dersom sykdom eller annet inntreffer og privattimen blir avlyst av deltager/deltagere, avklares med trener oppsett av ny time/betaling for kansellert time. Privattimer som må kanselleres pga dårlig være (utesesong) vil ikke belastes.

Priser:

Stjepan, kr. 650,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk), kr 100 pr. stk ekstra for deltagere som ikke er medlemmer av Snarøya TK.

Thomas, kr. 800,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk), kr 100 pr. stk ekstra for deltagere som ikke er medlemmer av Snarøya TK.

Luis, kr. 650,- pr time, en til en. Påslag på kr. 150,- for gruppe time (inntil 4 stk)kr 100 pr. stk ekstra for deltagere som ikke er medlemmer av Snarøya TK.

På private gruppetimer må deltagere selv fordele kostnaden internt. Klubben kan kun fakturere en oppdragsansvarlig.

Her er trenerteamet gjeldende fra 1. mai 2021:

Luis Da Silva - hovedtrener hele tennisskolen, særskiilt ansvar for konkurransegruppe

Kontaktinfo Luis:

hovedtrenersnaroyatk@gmail.com

Mobil: 930 22 852

Stjepan Jovanovic - trener tennisskolen, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Stjepan:

stjepan.jovanovic84@hotmail.com

Mobil: 403 00 444

Thomas Petterson - trener tennisskolen, konkurransegruppe  og voksne

Kontaktinfo Thomas:

thoma-pe@online.no

Mobil: 911 53 829

Valérie De Brauwer - trener tennisskole, konkurransegruppe og voksne

Kontaktinfo Valérie:

valeriedebrauwer1207@gmail.com

Mobil: 97346169

NB!Baneleie for privattimer inne vil også tilfelle deltagerne.