Barneidrettsansvarlig i Snarøya TK er daglig leder, Lilian Kollerud. Barneidrettsansvarlig skal:

Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

For mer informasjon, se her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/