Alle barn/ungdom/voksne som deltar på kurs i regi av klubben eller bruker anlegget til eget spill må være medlemmer av Snarøya Tennisklubb. 

Snarøya TK har sommertid (1.5- ca høstferien), 8 utebaner bestående av 3 grusbaner, 3 hardcourtbaner og 2 kunstgrusbaner.

Det ble i mars 2022 satt opp en ny boble over kunstgrusbanene nr. 7 og 8. Dette for å tilby våre medlemmer totalt 5 innendørs baner i vintermånedene. Øvrige tre baner som er dekket med boble vinterstid er Hardcourtene. 

Pris for medlemskap 2023:

  • Barn: Kr. 500,- (0-9 år) gjelder kun medlemstilbud på kurspriser tennisskolen
  • Juniors: Kr. 1 750,- (året de fyller 10 år-23 år)  
  • Senior: 24 år + Kr. 3 500,- (samt innmeldingsvagift, kr. 3000,- gjelder kun nye medlemmer, fra 24 år - så lenge man orker)
  • Familie med barn: Kr. 5 250,-, (samt innmeldingsavgift, kr. 5 000,-). Gjelder for barn under 24 år.

Dersom barn under 10 år skal ha egen Matchi profil i forhold til banebooking, må de inngå et juniormedlemskap. 

En generell regel i Snarøya TK er at den som har booket bane også står på banen og spiller.

Merk at medlemskap gjelder for et kalenderår 1.1-31.12 uavhengig av innmeldingstidspunkt, samt at utmelding av klubben må gjøres skriftlig innen den 31.12 til undertegnede.

For medlemskap og tilgang til bookingsystem, vennligst ta kontakt på e-post med undernevnte og oppgi følgende:

  • Valg av type medlemskap
  • Navn, adresse, postnr, sted, fødselsdato (dd.mm.år), epost og mobilnummer
  • I forhold til medlemskap kan ikke barn/juniors benytte samme epost som foreldrenes (om de skal ha mulighet til banebooking). De må ha individuelle eposter
  • Alle former for medlemskap må valideres i forhold til Norges Idrettsforbund (NIF), og Min Idrett.  Dette er et krav fra NIF

Med hilsen
Lilian Kollerud
Daglig leder - Snarøya Tennisklubb

dagligledersnaroyatk@gmail.com