Det er pr. dags dato inntaksstopp for nye familiemedlemskap Snarøya TK inntil vi får klarert dato for når ny boble over bane 7 og 9 står klar høsten/vinterene. For henvendelser om medlemskap vennligst ta kontakt med undergenede. Alle barn/ungdom/voksne som deltar på kurs i regi av klubben må være medlemmer. Kontaktinformasjon for medlemskap finner du/dere lenger ned på siden.

Snarøya tennisklubb ble stiftet 3. mars 1971 og har fostret opp mange gode spillere opp igjennom. Blant annet Christian og Casper Ruud. Vi er en klubb med meget godt sosialt miljø og mange spilleglade medlemmer. Klubben har 8 baner, hvorav 5 grus og 3 hardcourt baner.

Det planlegges ny boble over grusbanene nr. 7 og 8 høsten 2021. Dette for å tilby våre medlemmer totalt 5 innendørs baner. Øvrige tre baner er Hardcourt som også dekkes av boble om vinteren.

Det nye dekket i den nye bobla vil bli type kunstgrus, kalt Top Sand. En boble med 3 Hardcourt baner og en boble med 2 kunstgrus baner. Vi kan altså opprettholde de dekkene det er spilt mest på både sommer og vinterstid!

Pris for medlemskap 2021:

  • Barn: Kr. 200,- (0-9 år)
  • Juniors: Kr. 1500 (10-23 år)
  • Seniors: Kr. 3000,- (samt innmeldingsvagift på kr. 3000,- (23-100 år)
  • Familie: Kr. 4500,- (samt innmeldingsavgift på kr. 5000,-)
  • Ektefeller/samboere: Kr. 4000,- (samt innmeldingsavgift på kr. 5000,-)

Innmelding eller påmelding:

For innmelding i klubben, send mail til daglig leder, dagligledersnaroyatk@gmail.com med følgende infomasjon:

  • Hva slags type medlemskap
  • Navn på den som skal ha medlemskapet
  • Fødselsdato på alle uansett type medlemskap
  • Epost til deltagere som skal kunne booke bane og evt. annen epost vedr. fakturering
  • Adresse 

Utmelding av Snarøya TK

Utmelding av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12.2021