Alle barn/ungdom/voksne som deltar på kurs i regi av klubben eller bruker anlegget til eget spill må være medlemmer av Snarøya Tennisklubb.

Snarøya TK har sommertid (1.5- ca høstferien), 8 utebaner bestående av 3 grusbaner, 3 hardcourtbaner og 2 kunstgrusbaner.

Det ble i mars 2022 satt opp en ny boble over kunstgrusbanene nr. 7 og 8. Dette for å tilby våre medlemmer totalt 5 innendørs baner i vintermånedene. Øvrige tre baner som er dekket med boble vinterstid er Hardcourtene. 

Pris for medlemskap 2022:

  • Barn: Kr. 200,- (0-9 år) gjelder kun medlemstilbud på kurspriser
  • Juniors: Kr. 1500 (10-23 år) 
  • Seniors: Kr. 3000,- (samt innmeldingsvagift, kr. 3000,- gjelder nye medlemmer (23-100 år)
  • Familie: Kr. 4500,- (samt innmeldingsavgift, kr. 5000,- gjelder nye medlemmer)
  • Ektefeller/samboere: Kr. 4000,- (samt innmeldingsavgift, kr. 5000,- gjelder nye medlemmer)

Dersom barn under 10 år skal ha mulighet til å ha profil i Matchi og kunne booke baner, må de inngå et juniormedlemskap.

Merk at medlemskap gjelder for et kalenderår 1.1-31.12 uavhengig av innmeldingstidspunkt, samt at utmelding av klubben må gjøres skriftlig innen den 31.12 til undertegnede.

Med hilsen
Lilian Kollerud
Daglig leder - Snarøya Tennisklubb

Epost: dagligledersnaroyatk@gmail.com