Det er pr. dags dato inntaksstopp for nye medlemmer i Snarøya TK inntil vi vet om det kommer en ny boble over bane 7 og 8 vinter 2021. For henvendelser om medlemskap vennligst ta kontakt med undergenede. Kontaktinformasjon finner du/dere lenger ned på siden.

Snarøya tennisklubb ble stiftet 3. mars 1971 og har fostret opp mange gode spillere opp igjennom. Blant annet Christian og Casper Ruud. Vi er en klubb med meget godt sosialt miljø og mange spilleglade medlemmer. Klubben har 8 baner, hvorav 5 grus og 3 hardcourt baner.

Det planlegges ny boble over grusbanene nr. 7 og 8 høsten 2021. Dette for å tilby våre medlemmer totalt 5 innendørs baner. Øvrige tre baner er Hardcourt som også dekkes av boble om vinteren.

Det nye dekket i den nye bobla vil bli type kunstgrus, kalt Top Sand. En boble med 3 Hardcourt baner og en boble med 2 kunstgrus baner. Vi kan altså opprettholde de dekkene det er spilt mest på både sommer og vinterstid!

Pris for medlemskap 2021:

  • Barn: Kr. 200,- (6-9 år)
  • Juniors: Kr. 1500 (10-23 år)
  • Seniors: Kr. 3000,- (samt innmeldingsvagift på kr. 3000,- (23-100 år)
  • Familie: Kr. 4500,- (samt innmeldingsavgift på kr. 5000,-)
  • Ektefeller/samboere: Kr. 4000,- (samt innmeldingsavgift på kr. 5000,-)

Innmelding eller påmelding:

For innmelding i klubben, send mail til daglig leder, dagligledersnaroyatk@gmail.com med følgende infomasjon:

  • Hva slags type medlemskap
  • Navn på den som skal ha medlemskapet
  • Fødselsdato på alle uansett type medlemskap
  • Epost til deltagere som skal kunne booke bane og evt. annen epost vedr. fakturering
  • Adresse 

NB. Deltagere skal selv stå på banen og det er ikke lov til å booke bane for andre!

Utmelding av Snarøya TK

Utmelding av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12.2021