Tennisbobla stenges for all aktivitet fra tirsdag 16. mars og frem til 11. april.

Regjeringen innfører tiltaksnivå A - særlig høyt tiltaksnivå - for alle Vikens kommuner.

Vi jobber med å klargjøre noen av utebanene slik at det blir mulig å spille ute. Banene åpnes for booking i MATCHi fortløpende.

Nye retningslinjer og ytfyllende informasjon for idrett i Bærum kan leses her:

Kort om råd og regler i Bærum | Korona | Bærum kommune (baerum.kommune.no)